หน้าแรก > ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2
กยศ. กรอ.
คณะช่างยนต์
1. สาขาวิชา 13,580 19,000
2. สาขาวิชา 13,580 19,000
3. สาขาวิชา 13,580 19,000
4. สาขาวิชา 13,580 19,000
4. สาขาวิชา 13,580 19,000
คณะบัญชี
1. สาขาวิชา 13,580 19,000
2. สาขาวิชา 13,580 19,000
3. สาขาวิชา 13,580 19,000
4. สาขาวิชา 13,580 19,000
5. สาขาวิชา 13,580 19,000
คณะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1. สาขาวิชา 13,580 19,000
2. สาขาวิชา 13,580 19,000
3. สาขาวิชา 13,580 19,000
4. สาขาวิชา 13,580 19,000
5. สาขาวิชา 13,580 19,000