หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ปวส.

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา

Highlight

Siam Advanced Program (SAP)

Siam Technological College (Siamtech)

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป นวัตกรรมใหม่กับสถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะการเข้าถึง เล็งเห็นความสำคัญและนำไปใช้ในรูปแบบของการบูรณาการที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากสถานประกอบการชั้นนำ

Sky-11 ผู้เชี่ยวชาญด้านโดรน อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมด้วยรีโมทจากภาคพื้นดิน สร้างมุมมองใหม่ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

SkillLane สถาบันออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาอย่างเต็มที่ มีพร้อมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาสอนในรูปแบบของวีดีโอ ทำให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาทักษะ ได้อย่างสะดวกทุกที่

speexx เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการฝึกอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้งานบนระบบคลาวด์และได้รับรางวัลในระดับโลก

school Bright ระบบบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 4.0 เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน คลายความกังวล เมื่อสัมผัสเพียงปลายนิ้ว การเช็คการเข้าเรียนในรายวิชาผ่านแอพพลิเคชั่น

และนี่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ สยามเทค สถานศึกษาเอกชนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ริเริ่มเป็น Digital Transformation Vocational School

News Update

SIAMTECH STORY